Uchwały i zarządzenia


 • Uchwała nr 7/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na rok szkolny 2014/2015.
 • Uchwała nr 6/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu Programu Profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2014/2015.
 • Uchwała nr 5/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu Szkolnego Programu Wychowawczego na rok szkolny 2014/2015.
 • Uchwała nr 4/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015.
 • Uchwała nr 3/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie: wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej we Włocinie w roku szkolnym 2013/2014.
 • Uchwała nr 2/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu statutu Szkoły Podstawowej.
 • Uchwała nr 1/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie: wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2013/2014.


 

 

 • Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 24.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Włocinie na rok szkolny 2017/2018
 • Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej we Włocinie.
  Załącznik do zarządzenia 6/2014: Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej we Włocinie.
 • Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro.
 • Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 • Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt dla Szkoły Podstawowej we Włocinie.
 • Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu po klasie VI.
 • Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Włocinie na rok szkolny 2014/2015.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Michalska
email: szkolawlocin@poczta.onet.pl
, w dniu:  24‑09‑2014 16:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Urszula Michalska
email: szkolawlocin@poczta.onet.pl
, w dniu:  24‑09‑2014 16:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2017 20:26:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie