Rejestry, ewidencje, archiwa


W Szkole Podstawowej we Włocinie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • rejestr wypadków
 • rejestr pieczęci
 • rejestr legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr zwolnień z wychowania fizycznego
 • rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • rejestr zwolnień lekarskich zatrudnionych pracowników
 • rejestr urlopów (wychowawczych, zdrowotnych, okolicznościowych, bezpłatnych)
 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Michalska
email: szkolawlocin@poczta.onet.pl
, w dniu:  24‑09‑2014 16:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Urszula Michalska
email: szkolawlocin@poczta.onet.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2014 16:24:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive